posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu PTS niniejszym zwołujemy posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego na dzień 09.03.2018 r., na godzinę: 12:00 w Sali konferencyjnej hotelu Vanilla Aparthotel ul. Michała Bobrzyńskiego 33; 30-348 Kraków. Posiedzenie potrwa do godziny 17.00.