Warsztaty organizowane przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie

Naczelna Izba Lekarska w Warszawie jest organizatorem w dniu 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) nowych, bezpłatnych „Warsztatów dla lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie budowania relacji interpersonalnych ze współpracownikami oraz komunikacji marketingowej placówek medycznych z otoczeniem rynkowym”. Za udział w tym akredytowanym szkoleniu otrzymuje się certyfikat NIL wraz z 6 punktami edukacyjnymi.

Celem warsztatów: dostarczenie praktycznej wiedzy i wskazówek jak budować odpowiednie relacje służbowe z najbliższymi współpracownikami, efektywnie komunikować się w  zespole lekarzy w codziennej praktyce lekarskiej (w gabinecie, przychodni, szpitalu), w sytuacjach kryzysowych a także jak radzić sobie komunikacyjnie w ramach wewnętrznych i zewnętrznych obowiązków administracyjnych i zarządczych. W trakcie warsztatów zostaną również pokazane praktyczne zależności jakie występują pomiędzy określonymi stylami przywództwa, przyjętą kulturą organizacyjną a sposobem komunikowania się, zachowaniami i postawami członków instytucji czy firmy medycznej.

Podczas warsztatów zostanie również przekazana praktyczna wiedza na temat budowania reputacji, marki i idącej za tym pozycji rynkowej placówki medycznej ale i jej poszczególnych lekarzy dzięki którym szpital, przychodnia czy czy gabinet dentystyczny stają się bardziej rozpoznawalne.

Najbliższa edycja kursu będzie mieć miejsce w Warszawie, w siedzibie NIL przy ul. Sobieskiego 110 w dniu 29 stycznia 2018 r. w godz. 9.00–15.45. Zapisy są możliwe e-mailowo odz@hipokrates.org lub drogą on-line:

http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/szkolenia-prowadzone-przez-nil/warsztaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-w-zakresie-budowania-relacji-interpersonalnych-ze-wspolpracownikami-oraz-komunikacji-marketingowej-placowek-medycznych-z-otoczeniem-rynkowym 


Naczelna Izba Lekarska w Warszawie jest organizatorem w dniu 30 stycznia 2018 r. (wtorek) bezpłatnego praktycznego kursu dla lekarzy-dentystów oraz medycznej kadry menedżerskiej w ochronie zdrowia pt. „Warsztaty wybranych umiejętności menedżerskich w zarządzaniu podmiotem leczniczym”. Za udział w tym akredytowanym szkoleniu otrzymuje się certyfikat NIL wraz z 6 punktami edukacyjnymi.

Cel warsztatów: adresowane są one do osób, którym zależy na zwiększeniu kluczowych kompetencji menedżerskich a także wiedzy i umiejętności w warunkach silnej konkurencji na rynku usług zdrowotnych. W trakcie spotkania m. in. tworzone będą biznes plany w ramach planowanej lub prowadzonej działalności leczniczej oraz omawiane będą wyzwania dla placówek medycznych związane ze zmianami systemowymi w ochronie zdrowia. Jednym z tematów będzie również dyskusja na temat najnowszych trendów rynkowych w sektorze usług medycznych a także informacja o różnych możliwościach finansowania projektów w ochronie zdrowia.

Najbliższa edycja kursu będzie mieć miejsce w Warszawie, w siedzibie NIL przy ul. Sobieskiego 110 w dniu 30 stycznia 2018 r. w godz. 9.00-15.45. Zapisy są możliwe e-mailowo odz@hipokrates.org lub drogą on-line:

http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/szkolenia-prowadzone-przez-nil/warsztaty-wybranych-umiejetnosci-menedzerskich-w-zarzadzaniu-podmiotem-leczniczym-nowosc!/30.01.2018-warsztaty-wybranych-umiejetnosci-menedzerskich-w-zarzadzaniu-podmiotem-leczniczym