XXXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS

TEMAT WIODĄCY KONFERENCJI:
„Nowoczesne technologie przyszłością protetyki stomatologicznej”

SESJE TEMATYCZNE:

 • Przygotowanie do leczenia protetycznego.
 • Możliwości diagnostyczne US.
 • Technologia CAD/CAM w leczeniu protetycznym.
 • Leczenie implantoprotetyczne.
 • Zaburzenia czynnościowe US.
 • Materiałoznawstwo protetyczne.
 • Tematy wolne – sesja plakatowa.

ORGANIZATORZY:

 • Katedra Protetyki Stomatologicznej UM w Białymstoku
 • Zakład Protetyki Stomatologicznej, Zakład Technik Dentystycznych
 • Kierownik: Prof. dr hab. Maria Gołębiewska, dr hab. Teresa Sierpińska
 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • Prezydent: Prof. dr hab. Marzena Dominiak
 • Zarząd Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • Prezes: dr hab. Teresa Sierpińska

PROPONOWANY PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

07.06.2018 r. CZWARTEK

Rejestracja uczestników

20.00   Posiedzenie poszerzonego Zarządu Sekcji PTS
           Zebranie kierowników Katedr oraz Zakładów

08.06.2018 r. PIĄTEK

9.00–9.30   Uroczyste otwarcie Konferencji

9.30–14.00   Sesje tematyczne

                   Sesja plakatowa

14.00–15.00   Przerwa obiadowa

15.00–18.00   Sesje tematyczne

                     Sesja plakatowa

9.00–18.00   Wystawa sprzętu i materiałów stomatologicznych

19.00   Ognisko

09.06.2018r. SOBOTA

9.00–14.00   Sesje tematyczne

                   Sesja plakatowa

                   Wystawa sprzętu i materiałów

14.00–15.00   Zakończenie Konferencji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Miejsce Konferencji: Hotel „ Supraśl” w Supraślu
 • Termin zgłoszenia prezentacji naukowej do 31 marca 2018r.
 • Termin zgłaszania uczestnictwa: Termin I: do 31 marca 2018r.,
  Termin II: do 30 kwietnia 2018r.
 • Zgłoszenie uczestnictwa i prezentacji naukowych tylko drogą elektroniczną: www.portalPTS.pl
 • Koszty opłat uczestnictwa:
  (materiały zjazdowe, ognisko, 2 x lunch, kawa, herbata)
  członkowie PTS, PTTD – I termin: 1000 zł.,  II termin: 1200 zł.
  nie członkowie PTS – I termin: 1200 zł.,  II termin: 1300 zł.
  osoby towarzyszące – 500 zł. (ognisko, 2 x lunch, kawa, herbata)
  studenci – 350 zł.(materiały zjazdowe, 2 x lunch, kawa, herbata)
 • Wpłaty na konto Sekcji Protetyki PTS
  57 1020 1332 0000 1302 1079 7159  z dopiskiem „Supraśl”
 • Noclegi: Hotel Knieja, 16-030 Supraśl, Aleja Niepodległości 6
  Rezerwacje Pokoi: tel. recepcja: 85 710-83-94 lub 501 416 648,
  recepcja.knieja@halgen.com.pl
  Dom Pielgrzyma, ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl,85 710 82 88
  +48 662 254 177, akademia@oikonomos.pl
 • Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.portalPTS.pl

 

Kontakt: Sekretariat Katedry Protetyki Stomatologicznej UM w Białymstoku

15-276 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, tel. 85/7485769, fax. 85/7485772

e-mail: protetyk@umb.edu.pl

XXXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS