Historia

Historia PTS

Rok zał. 1951
Siedziba: ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków

(poprzednio : 1951- 1971 Warszawa ,1971 - 1977 Katowice, 1977- 1985 Wrocław 1986-1993 Łódź, 1994 -2001 Warszawa, 2002 - 2010 Wrocław)

Liczba członków : około 5,5 tysięcy

PTS powstało w roku 1951 z inicjatywy Rady Naukowej przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej przejmując niektóre agendy Izby Lekarsko-Dentystycznej. Założycielami jego byli m.in. Feliks Rutkowski, Franciszek Bohdanowicz, Stefan Grzybowski, Bohdan Janowicz, Janusz Krzywicki, Tadeusz Karnibad, Józef Rancewicz, Irena Szczepańska, Aleksander Ujejski, Bogumiła Wanda Zakrzewska.
Podczas pierwszego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego wybrany został Zarząd Główny. Prezesem został prof. Aleksander Ujejski na czteroletnią kadencję od 1953 do 1956 roku. W roku 1953. uchwalono statut PTS.
Kolejnymi Prezesami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego byli:
prof. Tadeusz Karnibad (1956-1958)
prof. Janusz Krzywicki (1958-1971)
prof. Stefan Knapik ( 1971-1977)
prof. Stanisław Potoczek (1977-1985 )
prof. Włodzimierz Józefowicz (1985-1993)
prof. Janusz Piekarczyk (1993-2001)
prof. Marek Ziętek (2002-2010)

W lutym 2010 Walne Zebranie Delegatów wybrało nowego prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, którym w obecnej kadencji jest prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster.

Organami prasowymi Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego są:

- Czasopismo Stomatologiczne od 1948
- Protetyka Stomatologiczna od 1965
- Dental & Medical Problems od 1963 (poprzednio Wrocławska Stomatologia)
- Dental Forum od 1968 (porzednio Poznańska Stomatologia)
- Implantoprotetyka (poprzednio Krakowska Stomatologia)


Wszystkie Czasopisma PTS osiągnęły wysoki poziom naukowy czego wyrazem było wpisanie ich na listę krajowych i międzynarodowych indeksów medycznych
Rozwój stomatologii i postęp techniczny prezentowany jest rokrocznie na wielu targach stomatologicznych. Podczas targów odbywają się również Sesje i Konferencje Naukowe.
Ogromna ich większość organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne lub też posiada patronat naszego towarzystwa.
Co 5 lat PTS jest organizatorem Kongresu Stomatologów Polskich

W ciągu prawie sześćdziesięcioletniej historii PTS zorganizowało XI Kongresów, około 350 zjazdów sekcji specjalistycznych i prawie 11 tysięcy zebrań naukowo - szkoleniowych w oddziałach.