Komisja Spraw Zawodowych
komisje-lista

Skład Komisji:
Dr n. med. Paweł Białożyk - Przewodniczący

Prof. dr hab. Ryszard Koczorowski
Dr hab. n. med. Aida Kusiak, prof. nadzw. GUMed
Lek. dent. Wiesław Latała

PTS Oddział Bydgoszcz
ul. Nowodworska 25/90
85-120 Bydgoszcz

tel: +52-373 87 34