Komisja Szkolenia Przed- i Podyplomowego
komisje-lista

Skład Komisji:
Dr n. med. Wojciech Bednarz - Przewodniczący

Dr hab. n. med. Mariusz Pryliński - Z-ca Przewodniczącego
Dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz - Sekretarz
Lek. stom. Mirosława Lewandowska - Członek
Lek. stom. Wojciech Kolanko - Członek
Lek. stom. Tomasz Fortuna - Członek

PTS Oddział Krosno
ul. Niepodległości 2
38-400 Krosno

tel: +603 96 27 61
e-mail: wojcie_ch@poczta.onet.pl