Komisja Współpracy z Zagranicą
komisje-lista

Skład Komisji:

Prof. dr hab. Honorata Shaw - Przewodniczący

Dr n. med. Anna Lella

Dr hab. n. med. Mariusz Lipski, prof. PUM

Dr n. med. Tomasz Kulczyk
tel.: 061-854 71 01