Oddział Białystok
oddzialy-lista


Prezes
dr hab. Ewa Dąbrowska

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok  
 
tel. 0501-204-937

tel: (85) 746-82-97

Konto bankowe:    
PKO BP S.A. O I/ Białystok
20 1020 1332 0000 1102 0295 8577

e-mail: bialystok@pts.net.pl
www.ptsbialystok.republika.pl

 

Podlaskie VI Zimowe Spotkania ze Stomatologią Praktyczną

13-14 luty 2016 Turośń Kościelna/Białystok

Program konferencji