Oddział Białystok
oddzialy-lista


Prezes
dr hab. n. med. Małgorzata Pawińska

tel.: 693 245 095

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok  

tel.: 792 320 880


Konto bankowe:    
PKO BP S.A. O I/ Białystok
20 1020 1332 0000 1102 0295 8577

e-mail: bialystok@pts.net.pl
www.ptsbialystok.republika.pl