Oddział Białystok
oddzialy-lista


Prezes
dr hab. n. med. Małgorzata Pawińska

tel.: 693 245 095

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok  

tel.: 792 320 880


Konto bankowe:    
Pekao  S.A. 
73 1240 5211 1111 0010 7445 7998

e-mail: oddzial.bialystok@pts.net.pl
www.pts.bialystok.pl