Oddział Bydgoszcz
oddzialy-lista

Prezes
lek. stom. Grzegorz Szpyt

tel.052 373-87-34
kom: 0 601 80 18 36

ul. Nowodworska 25/90
85-120 Bydgoszcz   

tel.052 373-87-34
fax.052 373-87-34

Konto bankowe:    
PEKAO SA.
62 1240 6478 1111 0000 4947 6769

e-mail: oddzial@ptsbydgoszcz.pl

www.ptsbydgoszcz.pl