Oddział Bydgoszcz
oddzialy-lista

marek zalasiński

Prezes

lek. stom. Marek Rogowski

kom.: 605 551 591

ul. Nowodworska 25/90
85-120 Bydgoszcz   

tel.: 52 373-87-34
fax: 52 373-87-34Konto bankowe:    

PEKAO SA.
62 1240 6478 1111 0000 4947 6769

e-mail: pts-oddz-bydgoszcz@wp.pl

www.ptsbydgoszcz.pl