Oddział Częstochowa
oddzialy-lista

Prezes
lek. dent. Dorota Małanij     

tel. 0606 121 816
tel. 034 365 34 62

e-mail: ptsczestochowa@gmail.com
ul. Lelewela 8/25
42-200 Częstochowa    

Konto bankowe:    
PKO BP II O/ Cz-wa
69 1020 1664 0000 3402 0018 8847