Oddział Gdańsk
oddzialy-lista


Prezes

dr hab. prof. nadzw. GUMed
Maria Prośba-Mackiewicz    

e-mail: anna.piotrowska@gumed.edu.pl

ul. Tuwima 15
80-210 Gdańsk     

tel.058 34 91 235
tel 058 34 92 121
fax.058 34 91 235
fax 058 34 92 121

Konto bankowe:    
PKO BP S.A. Oddział Centrum w Gdańsku
62 1020 1811 0000 0802 0096 1789

e-mail: ptsgda@gumed.edu.pl

 

Strona Oddziału:

http://ptsgda.wix.com/ptsgdanski

Zarząd Gdańskiego Oddziału PTS uprzejmie zaprasza na Posiedzenie-Naukowo-Szkoleniowe, które odbędzie się w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, przy ul. Śniadeckich 33,
III piętro w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 14.00

Posiedzenie Naukowo- Szkoleniowe 31.03.2017