Oddział Kielce
oddzialy-lista

Prezes
lek. stom. Maciej Woś

tel. 041 377-40-06
kom. 0608 47-34-52

ul. Wojska Pol. 52
25-389 Kielce   
tel.041 362-13-81
fax.041 362-15-00

Konto bankowe:    
BPH PBK O/ Kielce
63 1240 4416 1111 0000 4955 3864

e-mail: kielce@pts.net.pl