Oddział Kraków
oddzialy-lista

Prezes
Dr hab. n. med.   Jolanta Pytko-Polończyk, prof. nadzw.Zakład Stomatologii Zintegrowanej

ul. Montelupich 4
31-155 Kraków   

tel. 012 424-54-65, 012 4245423.
fax. 012 42-455-10

Konto bankowe:    
Bank PKO BP I/O Kraków
25 1020 2892 0000 5602 0166 0836

e-mail: admin@pts.krakow.pl
www.pts.krakow.pl