Oddział Kraków
oddzialy-lista

Prezes
Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ


Zakład Stomatologii Zintegrowanej

ul. Montelupich 4
31-155 Kraków   

tel.  12 424-54-65, 12 424-54-23 

fax. 12 424-55-10

Konto bankowe:    
Bank PKO BP I/O Kraków
25 1020 2892 0000 5602 0166 0836

e-mail: admin@pts.krakow.pl
www.pts.krakow.pl