Oddział Krosno
oddzialy-lista

Wojciech-Kolanko

Prezes
Lek. stom. Wojciech Kolanko

ul. Niepodległości 2
38-400 Krosno   
tel. 512 80-40-98
fax. 013 432-18-59Konto bankowe:    
KREDYT BANK
96 1500 1100 1211 0006 7714 0000e-mail:   krosno@pts.net.pl
www.krosno.pts.net.pl