Oddział Łódź
oddzialy-lista

Beata-Dejak

Prezes
Prof. dr hab. n. med. Beata Dejak

ul. Pomorska 251
92-213 Łódź    

tel. 42 675-74-50, 42 675-74-28

Konto bankowe:    
PeKaO S.A. O/ Łódź
47 1240 3031 1111 0000 3426 6977

e-mail: biuro@pts.lodz.pl
www.pts.lodz.pl