Oddział Lublin
oddzialy-lista

Prezes
prof. dr hab. n. med. 
Ingrid Różyło-Kalinowska

   
tel. 81 528 79 72

Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej UM w Lublinie
ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin

tel. 81 528 79 72; 81 528 79 70
fax. 81 528 79 30

Konto bankowe:    
PEKAO SA
25 1240 5497 1111 0000 5003 5964

e-mail: lublin@pts.net.pl
www.pts-lublin.c0.pl

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

15-16 maja 2015 Kazimierz Dolny

Program konferencji