Oddział Piła
oddzialy-lista

Karol-Fabijanowski

Prezes
lek. stom. Karol Fabjanowski
   
tel. 0606 33-39-06

ul. Wojska Polskiego 73
64-761 Krzyż Wlkp.   
tel.067 256-41-70 wew. 13
tel 067 256-50-22
tel 067 256-40-89

Konto bankowe:    
Bank PeKaO S.A. I/O Piła
50 1240 3695 1111 0000 4449 7570

e-mail: pila@pts.net.pl