Oddział Poznań
oddzialy-lista

Prezes
dr hab. Mariusz Pryliński 

ul. Bukowska 70
60-812 Poznań    

tel. 061 854-73-73 (pon., śr. 15.30-17.30)

Konto bankowe:    
PKO I/O Poznań
69 1020 4027 0000 1702 0031 0797

e-mail: pts@ump.edu.pl
www.pts-oddzialpoznan.ump.edu.pl