Oddział Radom
oddzialy-lista


Prezes
dr hab. n. med. Jerzy Reymond   

tel.: 048 361-53-56

ul. Lekarska 4
26-600 Radom

Adres do korespondencji:
ul. Lekarska 4
26-600 Radom

tel.048 361-55-24
tel 048 361-55-06

Bank Pekao S.A.
24 1240 5703 1111 0000 4901 7223

e-mail: radom@pts.net.pl