Oddział Zamość
oddzialy-lista

Prezes
lek. stom. Danuta Marcyniuk

tel. 0509 065-859

ul. Kilińskiego 4 pok. 233 II p.
22-400 Zamość    

tel: 084 638-59-94

fax: 084639-11-31

Konto bankowe:    
PeKaO S.A.O/Zamość
87 1240 2816 1111 0000 4015 4004

e-mail: zamosc@pts.net.pl
www.ptszamosc.pl