Odznaczenia i nagrody

CZŁONKOWIE NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI

1.Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Wrigley Oral Healthcare Programs 2007 otrzymał
dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz, za cykl prac dotyczących badań regeneracji ubytków kostnych opublikowanych w Czasopiśmie Stomatologicznym i Protetyce Stomatologicznej w 2006 roku

2.Nagrody PTS za najlepsze publikacje w "Czasopiśmie Stomatologicznym" w 2006 r.:
M. Kozakiewicz za cykl prac dotyczących badań regeneracji ubytków kostnych
D. Mierzwa-Dudek za cykl prac dotyczących leczenia chirurgicznego ubytków tkanek przyzębia w przestrzeniach międzykorzeniowych
M. Zadurska za prace dotyczące oceny wad zgryzu u osób grających na instrumentach dętych i leczenie zespołu Crouzona

Wyróżnienia
K. Sporniak-Tutak, L. Myśliwiec za pracę pt. "Zapalenia kości szczęk - stały problem kliniczny"
A. Wędrychowicz-Welman, J. Stopa za pracę pt. "Trzyletnie obserwacje kliniczne wypełnień profilaktycznych typu PRR u dzieci szkolnych"
D. Nowakowska za prace dotyczące oceny nici refrakcyjnych
G. Śmiech-Słomkowska za prace dotyczące potrzeb leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz ocenę postaci zgryzu i dynamiki wyżynania zębów u dzieci z ciąż pojedynczych i bliźniaczych

3.Nagrody PTS za najlepsze publikacje w "Protetyce Stomatologicznej" w 2006 r.:
Z.A. Bogucki za prace poświęcone silikonowym masom wyścielającym
B. Dejak za prace dotyczące analizy wytrzymałości materiałów ceramicznych
P. Szczyrek za prace dotyczące badania materiałów ceramicznych

Wyróżnienia
W. Więckiewicz za prace dotyczące badania materiałów stosowanych w protetyce pooperacyjnej
T. Sierpińska za prace dotyczące badań nad zaburzeniami układu stomatognatycznego
W. Michalski za prace dotyczące symulacji numerycznej zachowań mechanicznych uzupełnień protetycznych
P. Okoński za pracę pt. "Obiektywna i subiektywna ocena wydolności żucia u pacjentów leczonych z
zastosowaniem protez typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne".