PATRONAT HONOROWY

Patronat Honorowy Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego jest przyznawany przedsiębiorcom i instytucjom powszechnie szanowanym, pełniącym lub organizującym wydarzenia edukacyjne i naukowe, promujące zdrowie i profilaktykę zdrowotną. Obejmując Honorowy Patronat nad wydarzeniem, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne kreuje cele społeczne o charakterze prozdrowotnym.

Patronat Honorowy przyznaje Zarząd Główny, reprezentujący również swoje Oddziały, Sekcje, Koła Terenowe oraz Komisje specjalistyczne. Za udzieleniem Patronatu PTS stoi szanowane grono specjalistów i wielkich autorytetów z dziedziny stomatologii.

PTS dba o swoje dobre imię, dlatego nie każdy przedsiębiorca, instytucja, nie każde wydarzenie jest objęte patronatem. O patronat może się ubiegać każdy, kto organizuje wydarzenie, posiadające szczególną rangę naukową i kulturalno-społeczną promującą zdrowie jamy ustnej lub zdrowie ogólne. Zasięg wydarzenia może mieć charakter lokalny lub ogólnopolski. Zainteresowane podmioty mogą ubiegać się o patronat, na podstawie określonych dokumentów: – pismo skierowane do Prezydenta PTS – wniosek z opisem wydarzenia i – informacją o organizatorze, jego celach i zamiarach.

Wniosek jest bardzo szczegółowy i wymaga dokładnego opisu. Dla bezpieczeństwa honorowego patrona, jest on rozpatrywany i opiniowany w zakresie zasadności objęcia honorowym patronatem danego przedsięwzięcia przez Prezydium Zarządu Głównego.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zwraca szczególną uwagę, aby honorowym patronatem były obejmowane przedsięwzięcia o dużej randze i znaczeniu dla nauki, dla zdrowia, ale także kultury polskiej.

 

Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem Sesję Stomatologiczną organizowaną podczas 26 edycji International Medical Students' Conference, Kraków 19-21 kwietnia 2018
http://www.imsc-krakow.pl/

Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem Miedzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową - Onkologia we współczesnej stomatologii organizowaną z okazji Jubileuszu 70-lecia Gdańskiej Stomatologii, Gdańsk 28 maja 2018
https://gumed.edu.pl/45092.html

Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem projekt stomatologiczny "We KenSmile" organizowany przez Stowarzyszenie Leczymy Z Misją
https://leczymyzmisja.pl/weKenSmile.php

Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem X International Congress Of Italian Dental Association, Chia, Italy 13-15 czerwca 2019
http://www.aio.it/

Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem kampanii firmy GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. „9 Milionów Powodów”
https://9milionowpowodow.prowly.com/27798-kampania-spoleczno-edukacyjna-9-milionow-powodow-