Program Live. Learn. Laugh.
Live. Learn. Laugh. w Polsce - "Program stomatologicznej edukacji prozdrowotnej dla przyszłych rodziców" ("Implementing a dental education program for parents-to-be")

W 2006 roku Polskie Towarzystwo Stomatologiczne włączyło się do międzynarodowego programu Live. Learn. Laugh., zainicjowanego przez Światową Federację Stomatologów (FDI World Dental Federation) i firmę Unilever. Celem inicjatywy jest wspieranie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej na całym świecie. W ramach tej działalności narodowe towarzystwa stomatologiczne zrzeszone w FDI prowadzą lokalne programy promujące stomatologiczne zachowania prozdrowotne.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne przygotowało projekt edukacji prozdrowotnej dla przyszłych rodziców, który będzie propagowany poprzez szkoły rodzenia, lekarzy stomatologów i ginekologów-położników oraz położne. Wiodącą rolę w projekcie pod kierunkiem PTS wiodą Klinika Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Periodontologii Katedry Periodontologii oraz Zakład Organizacji i Zarządzania Katedry Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Koordynatorem projektu jest profesor dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka - V-ce Prezydent PTS i Przewodnicząca Komisji Profilaktyki, Edukacji i Promocji Zdrowia w Stomatologii Zarządu Głównego PTS.
Patronem projektu w Polsce jest marka Signal- produkt głównego fundatora inicjatywy Live. Learn. Laugh. - firmy Unilever. Swój współudział w projekcie zadeklarowały też jak dotąd GABA International, Hager Polonia i Colgate-Palmolive Poland.

Polski program cieszy się szczególnym uznaniem twórców Live. Learn Laugh., wpisując się w światowy trend, uznający tak zwaną pre-profilaktykę próchnicy (a więc profilaktykę prowadzoną już przed narodzeniem dziecka) za jedną z najbardziej skutecznych form zapobiegania tej szeroko rozpowszechnionej chorobie jamy ustnej. Przygotowane przez specjalistów materiały edukacyjne dotyczące rozmaitych aspektów zdrowia jamy ustnej dziecka i całej rodziny trafią do szkół rodzenia w całym kraju.
Gorąco zachęcamy wszystkich lekarzy stomatologów do wsparcia naszej misji szerzenia stomatologicznej edukacji prozdrowotnej u pacjentek spodziewających się dziecka i "świeżo upieczonych" rodziców.