Sekcja Radiologii Szczękowo Twarzowej i Stomatologicznej
sekcje-lista

Prezes:
prof. dr hab.
T. Katarzyna Różyło

Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej AM w Lublinie

ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin

tel: 081 528 79 70

e-mail: radiologia@pts.net.pl