Sekcja Radiologii Szczękowo Twarzowej i Stomatologicznej - Aktualności