Sekcja Stomatologii Zachowawczej
sekcje-lista

Prezes
Dr hab. n. med. Anna Kierklo

Zakład Propedeutyki Stomatologicznej UMB

ul. Waszyngtona 15 a
15-274 Białystoktel: 85-745-05-97; 85-745-09-64

e-mail: stomprop@umb.edu.pl