Komitet ds. Praktyki Zawodowej
 Prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska

Przewodniczący
Prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska

 
 Lek. stom. Paweł Białożyk  Lek. stom. Wiesław Latała  Lek. stom. Elżbieta Woźniak  Lek. stom. Jacek Kotuła
Lek. stom. Paweł Białożyk Lek. stom. Wiesław Latała Lek. stom. Elżbieta Woźniak Dr n. med. Jacek Kotuła