Komitet Działań Charytatywnych i Historii
 Dr hab. Grażyna Wiśniewska

Przewodniczący
Dr hab. Grażyna Wiśniewska

 
 Dr Jan Rauch  Dr hab. Hanna Gerber  Lek. stom. Ivo Domagała  
Dr Jan Rauch Dr hab. Hanna Gerber Lek. stom. Ivo Domagała Dominika Słocińska