Prezesi oddziałów i sekcji

Dr hab. n. med. Małgorzata Pawińska

Lek. stom. Marek Rogowski

Lek. dent. Małgorzata Zalasińska

Dr n. med. Maciej Dobrzyński

Dr hab. n. med. Agata Żółtowska

Lek. stom. Anna Wasij

Lek. dent. Adam Wróbel

Lek. dent. Izabela Matuszak

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk

Lek. dent. Wojciech Kolanko

Dr hab. n. med. Janusz Borowicz

Prof. dr hab. n. med. Beata Dejak

Lek. dent. Teresa Wiażel

Lek. stom. Wiesław Latała

Dr hab. n. med. Mariusz Pryliński

Lek. stom. Karol Fabijanowski

Dr hab. n. med. Jerzy Reymond

Dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. nadzw.

Dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska

Lek. stom. Kazimierz Bryndal

Dr hab. n. med. Leopold Wagner

Lek. stom. Danuta Marcyniuk

Dr n. med. Jacek Kotuła