Czasopismo stomatologiczne

CZASOPISMO STOMATOLOGICZNE - PL ISSN 0011-4553 / dwumiesięcznik

Koszt rocznej prenumeraty dla członków PTS: 240 pln
Koszt pojedynczego egzemplarza dla członków PTS: 40 pln

Koszt egzemplarza archiwalnego: 30 pln
Koszt rocznej prenumeraty periodyków PTS dla osób nie będących członkami PTS: 550 pln
Koszt pojedynczego egzemplarza dla osób nie będących członkami PTS: 98 pln

 

Koszt wysyłki:

7 PLN - 1-2 egz. (list polecony ekonomiczny)

10 PLN - 3-4 egz. (list polecony ekonomiczny)

13 PLN - 5-10 egz. (paczka pocztowa ekonomiczna)

20 PLN - przesyłka kurierska (paczka, koperta)

www.jstoma.com

Redaktor naczelny -Prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster

Sekretariat wydawnictwa:
ul. Montelupich 4
31-155 Kraków

Reklamy/Ogłoszenia: 124345442
Instytucje i osoby nie będące członkami PTS należność za prenumeratę mogą wpłacać na konto ZG PTS:

PKO BP S.A. I O/Wrocław 44 1020 5226 0000 6502 0187 8222