Czasopismo stomatologiczne

CZASOPISMO STOMATOLOGICZNE - PL ISSN 0011-4553 / dwumiesięcznik

open access

Redaktor naczelny -Prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster

Sekretariat wydawnictwa:
ul. Montelupich 4
31-155 Kraków