Dental Forum

DENTAL FORUM- PL ISSN 1732-0801 / półrocznik

prenumerata roczna -   60,00 złwww.dentalforum.amp.edu.pl

zd05                    

Redaktor Naczelny - prof. dr hab. Ryszard Koczorowski

ul. Bukowska 70
60-812 Poznań


Prenumerata:
Collegium Stomatologicum AM w Poznaniu
ul. Bukowska 70,60-812 Poznań
PKO BP S.A. I O/Poznań 31 1020 4027 0000 1902 0031 2256