Dental & Medical Problems

DENTAL & MEDICAL PROBLEMS- PL ISSN 1644-387X / kwartalnik

prenumerata roczna - 160,00 zł 

www.dmp.stom.am.wroc.pl

Redaktor Naczelny - Dr hab. Tomasz Konopka, prof AM

ul. Krakowska 26
50-425 Wrocław


Prenumerata:
Biblioteka Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego AM we Wrocławiu

PKO BP S.A. I O/Wrocław 24 1020 5226 0000 6602 0024 7478