Implantoprotetyka

IMPLANTOPROTETYKA - ISSN: 1640-6540 / kwartalnik

Roczna prenumerata na rok 2010  kosztuje 60 zł pojedynczy egzemplarz w sprzedaży
detalicznej będzie kosztował 20 zł
www.implantoprotetyka.eu

zd12                  

 

Redaktor Naczelny - prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Majewski


Wpłaty proszę kierować na konto Fundacji Protetyka:

Fundacja Rozwoju Protetyki Stomatologicznej
ul.Montelupich 4/147
31-155 Kraków
Bank:Pekao S.A.
Nr konta:12 1240 4533 1111 0000 5424 2425

W nazwie zleceniodawcy bardzo proszę podać nr telefonu kontaktowego.
W tytule przelewu proszę dopisać:Prenumerata Implantoprotetyka 2010 i podać dane do faktury.