Protetyka stomatologiczna

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA - PL ISSN 0033-1783 / kwartalnik

Prenumeratę można zamawiać mailowo, pisząc na adres: protetyka@pts.net.pl
oraz dokonując wpłaty na konto: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Zarząd Główny
nr rachunku: 44 1020 5226 0000 6502 0187 8222.

Prenumerata w roku 2018 wynosi: 400 PLN za rok lub 100 PLN za 1 egz.

Dla członków PTS odpowiednio 200 PLN roczna i 50 PLN za 1 egz.

Przyjmujemy prenumeratę roczną oraz wysyłamy zamówione pojedyncze zeszyty.

 

www.prostoma.pl

Elżbieta Mierzwińska-Nastalska Redaktor Naczelny - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

ul. Nowogrodzka 59 pawilon XIa,
02-006 Warszawa
tel:  022 502-18-86
fax: 022 502 21-45

Instytucje i osoby nie będące członkami PTS należność za prenumeratę mogą wpłacać na konto ZG PTS:

PKO BP S.A. I O/Wrocław 44 1020 5226 0000 6502 0187 8222