Protetyka stomatologiczna

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA - PL ISSN 0033-1783 / kwartalnik

open access

Elżbieta Mierzwińska-Nastalska Redaktor Naczelny - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

ul. Nowogrodzka 59 pawilon XIa,
02-006 Warszawa
tel:  022 502-18-86
fax: 022 502 21-45