Protetyka stomatologiczna

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA - PL ISSN 0033-1783 / dwumiesięcznikKoszt pojedynczego egzemplarza dla członków PTS: 40 pln

Koszt rocznej prenumeraty dla członka PTS: 240 pln

Koszt rocznej prenumeraty periodyków PTS dla osób nie będących członkami PTS: 480 pln
www.prot.stoma.net

espiechowicz Redaktor Naczelny - Prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz

ul.Nowogrodzka 59 pawilon XIa,
02-006 Warszawa
tel:  022 502-18-86
fax: 022 502 21-45

Instytucje i osoby nie będące członkami PTS należność za prenumeratę mogą wpłacać na konto ZG PTS:

PKO BP S.A. I O/Wrocław 44 1020 5226 0000 6502 0187 8222