Główna Komisja Rewizyjna

Dr n.med. Jacek Kotuła

Prof. Beata Dejak

Dr hab. Ey-Chmielewska

Dr n med. Maciej Dobrzyński

Lek. stom. Anna Witkowska