Prezydium Zarządu Głównego PTS
Tomasz Konopka Wojciech Bednarz Ingrid Różyło-Kalinowska

 Wiceprezydent
Prof. dr hab.
Tomasz Konopka 

Wiceprezydent
dr hab.
Wojciech Bednarz

Wiceprezydent
Prof. dr hab.
Ingrid Różyło-Kalinowska

 

  Marek Ziętek  
  Honorowy Prezydent PTS
prof. dr hab.
Marek Ziętek
 

 

Jakub Hadzik Tomasz Gedrange
Sadri Rayad
Sekretarz Generalny
lek. stom.
Anna Lella
Zastępca Sekretarza Generalnego
lek. stom.
Jakub Hadzik
Skarbnik Generalny
Prof. dr hab.
Tomasz Gedrange 
Zastępca Skarbnika Generalnego
Lek. stom.
Sadri Rayad 
   

 

 

 
CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTS
Katarzyna Grocholewicz Grzegorz Trybek Teresa Sierpińska
Dr hab. Katarzyna Grocholewicz 
Dr hab. n med.
Grzegorz Trybek 
Dr hab. Aida Kusiak, prof. nadzw. 
Dr hab. Teresa Sierpińska 
    
  Piotr Majewski Grażyna Wiśniewska

Dr hab. Anna Zalewska

Dr hab. Piotr Majewski 

Dr hab. Grażyna Wiśniewska 

Dr hab. Bogumił Lewandowski 

  
  Jolanta Kostrzewa-Janicka Maciej Michalak Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
 Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk  Dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka Dr n. med. Maciej Michalak  Dr hab. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska 

 

Wiesław Latała Elżbieta Woźniak  
Lek. stom. Wiesław Latała Lek. stom. Elżbieta Woźniak Dr n. med. Paweł Białożyk