Prezydium Zarządu Głównego PTS
     
 

zd10

 
     
 
Prezydent
prof. dr hab.
Bartłomiej W. Loster
 
     

 

shaw-honorata

zd13

     
Wiceprezydent
prof. dr hab.
Marcin Kozakiewicz
Wiceprezydent
prof. dr hab.
Honorata Shaw
Wiceprezydent
prof. dr hab.
Elżbieta
Mierzwińska-Nastalska
     

 

 

 

zd21

 

 

Honorowy Prezydent PTS

           prof. dr hab.

           Marek Ziętek

 
   

 

kaczmarczyk-tomasz

 

 

zd19

zd11


Sekretarz Generalny
dr hab. n. med.
Tomasz Kaczmarzyk

Zastępca Sekretarza Generalnego
Lek. stom.
Anna Bednarczyk

Skarbnik Generalny
dr hab. n. med.
Aneta Wieczorek

Zastępca Skarbnika Generalnego
dr n. med.
Jolanta Loster
       
CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTS
       

zd01

zd02

boltacz-rzepkowska

dejak-beata

       
dr n. med.
Wojciech Bednarz
dr n. med.
Paweł Białożyk
dr hab. n. med.
Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, prof. nadzw.
prof. dr hab. n. med.
Beata Dejak
       

fortuna-tomasz

zd05

zd06

zd07

       
lek. dent.
Tomasz Fortuna
prof. dr hab.
Ryszard Koczorowski
prof. dr hab.
Zdzisław Krysiński
dr hab. n. med.
Aida Kusiak, prof. GUM
        

zd08

 

lewandowski-bogumil

zd12

       
lek. stom.
Wiesław Latała

       dr hab.n. med.

Marta Cześnikiewicz-Guzik

dr hab. n. med. prof. nadzw.
Bogumił Lewandowski
prof. dr hab.
Stanisław Majewski
       

 

 

 

 dr n. med.Magdalena  Mazurkiewicz-Janik 

 

 

 

 

  dr n. med.
   Magdalena  Mazurkiewicz-Janik

 Lek. stom.
Anna Lella