COVID-19 a praca lekarza dentysty: wytyczne PTS uaktualnione

Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w sprawie postępowania w gabinecie stomatologicznym w okresie podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego. W skrócie: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zaleca w stanie epidemii przyjęcia w trybie pilnym. Wymagają one odpowiedniego przygotowania gabinetu oraz personelu i to jest zasadniczy cel naszych rekomendacji. Sytuacja epidemiologiczna w kraju może dynamicznie się zmieniać, ale rekomendujemy niepozostawianie naszych pacjentów bez pomocy doraźnej. Jesteśmy lekarzami i powinniśmy leczyć zgodnie z naszymi kompetencjami. Poniżej znajdziesz: 1. Postępowanie z personelem poradni 2. Przed przyjęciem pacjenta 3. Przyjęcie pacjenta 4. Zabezpieczenie personelu medycznego i przygotowanie przestrzeni w gabinecie 5. Uzasadnione podejrzenie ekspozycji na wirus SARS-CoV-19 Koronawirus SARS-CoV-2 – wirus RNA, należy razem z SARS-CoV do grupy beta-koronawirusów, po raz pierwszy zidentyfikowanych w 2002 roku w prowincji Guangdong w Chinach. Nazwa związana jest z ciężkim zespołem niewydolności oddechowej (akronim z języka angielskiego Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus) wywołanym przez koronawirusa (SARS-CoV i SARS-CoV-2). Dekadę później inna odmiana beta-koronawirusa (MERS-CoV) wywołała bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej, czyli Middle East Respiratory Syndrome (MERS) [1]. Istnieją dowody naukowe, że ten nowy koronawirus wykazuje podobieństwo do gatunków koronawirusów występujących u nietoperzy i potencjalnie łuskowców, potwierdzając zoonotyczny charakter tej nowej międzygatunkowej choroby, w której pośredniczy wirus [2, 3]. Czas inkubacji wirusa jest różny i wynosi od 0 do 24 dni, co powoduje konieczność poddania się kwarantannie, zwłaszcza jeśli przebywało się na obszarach uznanych za szczególnie narażone na infekcje [4]. ZOBACZ CENTRUM WIEDZY PTS SARS-CoV-2 wykorzystuje do wniknięcia do wnętrza komórki receptor ACE2 (konwertazy angiotensyny 2) [5], działając głównie na dolne drogi oddechowe [6]. Transmisja wirusa z osoby na osobę została potwierdzona zarówno w warunkach szpitalnych, jak i rodzinnych [7]. Rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową i przez dotyk. W ostatnich doniesieniach [8] pojawiają się jednak informacje o możliwej infekcji drogą oro-fekalną. Wirus ten może być także przenoszony z zakażonych powierzchni na błony śluzowe nosa, oczu i jamy ustnej [9, 10]. Ponadto wiadomo, że SARS-CoV-2 może wiązać się z komórkami enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE-2), które są także wysoce skoncentrowane w gruczołach ślinowych. Może to wyjaśniać obecność SARS-CoV-2 w ślinie wydzielniczej. Fakt ten jest szczególnie ważny, gdyż ludzie dotykają swojej twarzy 23 razy na godzinę, gdzie 44% wszystkich dotknięć stanowią dotknięcia błony śluzowej jamy ustnej lub nosa [12]. Dlatego istnieje możliwość przeniesienia COVID-19 drogą aerozolu, co może przyczynić się do rozprzestrzeniania się zakażenia w gabinecie stomatologicznym [15]. Ostatnio opisana odmiana ludzka wirusa HCoV (human coronavirus), szczep 229E, pozostaje aktywna infekcyjnie od 3 godzin do 3 dni, a jej czas aktywności jest uzależniony od rodzaju materiału: metal, teflon, ceramika itp. Zachowuje on także stabilność i zdolność do zakażenia i replikowania poza organizmem nosiciela [16] jak opisano poniżej: w powietrzu (aerozol): do 3 godzin, powierzchnie miedziane: do 4 godzin, ceramika i szkło: do 5 godzin, rękawiczki zabiegowe: do 8 godzin, karton: do 24 godzin, plastik i stal: do 3 dni. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) 11 marca 2020 roku ogłosiła pandemię nowego koronawirusa, ze względu na gwałtowne rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 i związanej z nim choroby (COVID-19), która stanowi stan zagrożenia zdrowia publicznego, a obecnie znany ogólny wskaźnik umieralności wynosi aż 3,4% [17, 18]. Według raportu sytuacyjnego WHO (16 marca 2020 r.) dotyczącego COVID-19 na … Czytaj dalej COVID-19 a praca lekarza dentysty: wytyczne PTS uaktualnione