POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE ODDZIAŁ ŚLĄSKI

Plac Akademicki 17, 41- 902 BYTOM tel. 691-259-565

e-mail: oddzial.slaski@pts.net.pl

Uprzejmie zaprasza na zebrania naukowo-szkoleniowe

w dniu 06.IV.2019 r. o godz. od 9.00 do 16.00

w sali audytoryjnej w Domu Lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

W programie:

  1. Sprawy organizacyjne
  2. Referaty naukowe:

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

  1. dr n.med. Magdalena Jędrusik-Pawłowska, dr n.med. Agnieszka Raczkowska-Siostrzonek,

dr n.med. Jadwiga Waśkowska, lek.dent. Bartłomiej Wróbel, dr hab.n.med. Tadeusz Morawiec

„Profilaktyka onkologiczna i stany przedrakowe błony śluzowej w chirurgii jamy ustnej”

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej SUM w Katowicach

  1. prof. dr hab.n.med Stefan Baron

„Bruksizm, a ból głowy”

Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia SUM w Katowicach

  1. mgr Mariusz Kwiatkowski

„Antybiotykoterapia w kontekście narastającej oporności“

Dyrektor Regionalny MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

  1. dr hab.n.med. Agnieszka Machorowska-Pieniążek

„Pacjent z wadą rozwojową w gabinecie stomatologicznym”

Katedra i Zakład Ortodoncji SUM w Katowicach

  1. dr hab.n.med. Anna Mertas

„Lekowrażliwość i lekooporność drobnoustrojów w świetle nowych rekomendacji

antybiotykoterapii w stomatologii ”

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii SUM w Katowicach

III. Dyskusja i wolne wnioski