Zapraszamy LEKARZY DENTYSTÓW do udziału w bezpłatnym szkoleniu

DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZESPOŁU UZALEŻNIENIA OD TYTONIU (ZUT)

Termin szkolenia: 16 listopada 2019

Miejsce szkolenia: Białystok Hotel Ibis

Liczba miejsc ograniczona (obowiązuje rejestracja elektroniczna)

Szkolenie organizowane jest przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie przy współpracy z Sekcją Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Oddziałem PTS w Białymstoku w ramach programu „Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych” finansowanego ze środków  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Tematyka szkolenia:

– diagnostyka uzależnienia oraz leczenie farmakologiczne ZUT

– wsparcie behawioralne pacjenta

– specjalne zagadnienia związane z procesem rzucania palenia (m.in. żywienie, aktywność fizyczna)

– prowadzenie minimalnej interwencji

– praca z pacjentem o specjalnych potrzebach (m.in. choroby przewlekłe, zaburzenia psychiczne, kobiety ciężarne)

– przeciwdziałanie nawrotom.

Uczestnikom zapewniamy: certyfikat ukończenia kursu, 10 punktów edukacyjnych, catering i przerwy kawowe, zwrot kosztów dojazdu i noclegów dla osób spoza miejsca szkolenia,  wysokie kompetencje prowadzących.

Zapisy:  Szkoleniazut.coi.pl 

Kontakt: Centrum Onkologii – Instytut i. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

e-mail: szkoleniazut@coi.pl    tel. 22  507 86 61