UWAGA, REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ZAKOŃCZONA 15 marca. FORMULARZ KONTAKTOWY SŁUŻY JEDYNIE DO ZAPISÓW NA WARSZTATY ORAZ BANKIET. PROSIMY O NIENADSYŁANIE WPŁAT. 

Polskie Towarzystwo Periodontologiczne oraz Sekcja Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

organizują międzynarodową konferencję naukową pt.

„Holistyczny wymiar patologii jamy ustnej”

Termin konferencji 9–11 maja 2019 roku we Wrocławiu
Hotel Sofitel ul. Świętego Mikołaja 67 Wrocław

Ramowy program konferencji

9.05 (czwartek)

12.00-16.00 Kursy przedkonferencyjne (Katedra Periodontologii i Chirurgii Stomatologicznej UM ul. Krakowska 26)

Lasery w leczeniu wybranych patologii jamy ustnej (10 osób)

Profesjonalna fotografia w stomatologii (10 osób)

Włókna syntetyczne w czasowym i semipernamentnym unieruchamianiu zębów (do 16 osób)

od 12.00 Rejestracja uczestników konferencji w hotelu Sofitel, (ul. Św. Mikołaja 67), doba hotelowa od godziny 14:00

17.30-18.30 Walne zebranie członków PTP

19.30 Uroczysty bankiet oraz rozdanie Orłów Periodontologicznych, koncert niespodzianka

10.05 (piątek)

9.00-9.30 ks. bp Ryszard Bogusz – Jak być dobrym lekarzem

9.30-11.00 prof. Palle Holmstrup (Dania)- Zmiany potencjalnie nowotworowe jamy ustnej – diagnostyka i leczenie

11.15-12.00 prof. Pablo Varela-Centelles (Hiszpania) – Wczesna diagnostyka raka błony śluzowej jamy ustnej

12.00-12.15 Dyskusja

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.15-15.15 I sesja Dermatostomatologia prof. Renata Górska, prof. Marek Ziętek

12.45-13.15 prof. Małgorzata Olszewska- Diagnostyka i leczenie dermatoz autoimmunologicznych występujących w jamie ustnej

13.15-13.30 prof. Renata Górska – Symptomatologia dermatoz autoimmunologicznych w jamie ustnej

13.30-14.15 dr hab. Natalia Lewkowicz – Etiologia, diagnostyka i symptomatologia liszaja płaskiego w jamie ustnej

14.15-15.00 dr hab. Anita Hryncewicz-Gwóźdź – Etiologia, obrazy kliniczne i leczenie rumienia wielopostaciowego w jamie ustnej

15.00-15.15 Dyskusja

12.45-15.15 II sesja Onkologia stomatologiczna dr hab. Hanna Gerber, prof. Wojciech Golusiński

12.45-13.15 dr hab. Hanna Gerber – Epidemiologia raka błony śluzowej jamy ustnej w Polsce i Europie

13.15-14.15 Czynniki ryzyka nowotworów głowy i szyi

14.15-15.00 prof. Raphael Olszewski (Belgia) – Postępy w diagnostyce nowotworów głowy i szyi

15.00-15.15 Dyskusja

15.15-16.15 Przerwa obiadowa

16.15-18.30 III sesja Histopatostomatologia prof. Agnieszka Hałoń, prof. Marian Danilewicz

16.15-17.00 prof. Michał Jeleń – Wykorzystanie badań cytologicznych w diagnostyce patologii jamy ustnej

17.00-17.45 prof. Agnieszka Hałoń – Postępy w diagnostyce histopatologicznej zmian potencjalnie nowotworowych i raka błony śluzowej jamy ustnej

17.30-18.15 prof. Marian Danilewicz – Diagnostyka guzów ślinianek

18.15-18.30 dyskusja

16.15-18.00 IV sesja Forum ekspertów – Perspektywy opracowania i wdrożenia nowych miejscowych leków stomatologicznych

Farmaceuci: prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska, dr hab. Bożena Karolewicz

Farmakolodzy: prof. dr hab. Tadeusz F. Krzemiński, prof. Adam Szeląg

Stomatolodzy: prof. dr hab. Renata Górska, prof. dr hab. Tomasz Konopka

Przedstawiciele polskich firm farmaceutycznych

Przedstawiciele Agencji Oceny Technologii Medycznych

20.30 wieczór integracyjny w klubie muzycznym

11.05 (sobota)

9.00-11.30 V sesja Choroby zakaźne a stomatologia- dr hab. Elżbieta Dembowska, prof. Krzysztof Simon

9.00-9.30 prof. Krzysztof Simon- Gabinet stomatologiczny potencjalnym źródłem narażenia na czynniki infekcyjne

9.30-10.00 dr Monika Pazgan-Simon – Jama ustna a choroby zakaźne szerzące się drogą płciową

10.00-10.45 prof. Małgorzata Radwan-Oczko – Infekcje HPV w jamie ustnej i ich następstwa

10.45-11.00 dr hab. Elżbieta Dembowska – Leczenie infekcji Herpesviridae w jamie ustnej

11.00-11.15 dyskusja

9.00-11.30 VI sesja Stomatologiczna farmakologia kliniczna: prof. Anna Wiela-Hojeńska, prof. Andrzej Zimenkowski

9.00-9.45 prof. Anna Wiela-Hojeńska – Interakcje lekowe istotne w praktyce lekarza stomatologa

9.45-10.30 prof. Adam Szeląg – Po co rekomendacje antybiotykowe w stomatologii i co z nich wynika?

10.30-11.00 dr Marcin Kos (Niemcy) – Wpływ stosowania bifosfonianów na jamę ustną – diagnostyka i leczenie

11.00-11.20 prof. Andrzej Zimenkowski (Ukraina)- Efekty placebo i nocebo w praktyce klinicznej

11.20-11.30 dyskusja

11.30-11.45 przerwa kawowa

11.45-14.00 VII sesja Neurostomatologia: prof. Sławomir Budrewicz i prof. Tomasz Konopka

11.45-12.30 prof. Sławomir Budrewicz – Zespoły zaburzeń ruchowych i czuciowych w zakresie twarzy i szyi

12.30-13.00 dr Agnieszka Pacyk – Farmakologiczna kontrola bólu w gabinecie stomatologicznym

13.00-13.45 dr Jacek Zborowski – Diagnostyka i leczenie zespołu pieczenia jamy ustnej – doświadczenia własne

13.45-14.00 dyskusja

11.45-14.00 VIII sesja Varia – złożone przypadki kliniczne – prof. Małgorzata Radwan-Oczko, dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska (15 minutowe wybrane prezentacje ze zgłoszonych prac kazuistycznych)

13.45-14.00 dyskusja

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.30 IX sesja Terapia fotodynamiczna w patologiach jamy ustnej: prof. Marzena Dominiak, prof. Aleksander Sieroń

15.00-15.45 prof. Aleksander Sieroń – Podstawy biologiczne zastosowania terapii fotodynamicznej w jamie ustnej

15.45-16.10 dr Kamil Jurczyszyn – Terapia fotodynamiczna w leczeniu leukoplakii

16.10-16.30 prof. Małgorzata Pietruska – Terapia fotodynamiczna w leczeniu liszaja płaskiego w jamie ustnej

16.30-16.45 dyskusja

16.45 zakończenie konferencji

NOWOŚĆ – SESJA PLAKATOWA 

Prosimy o nadsyłanie streszczeń prac oryginalnych oraz kazuistycznych dotyczących tematu patologii błony śluzowej jamy ustnej. Prace będą prezentowane w sesji plakatowej oraz 8 najlepszych prac kazuistycznych zostanie zakwalifikowanych do 10-15 minutowych prezentacji ustnych podczas sesji w dniu 11 maja dotyczącej ciekawych przypadków klinicznych. O tej kwalifikacji zadecyduje komisja w składzie: prof. Renata Górska- przewodnicząca oraz prof. Barbara Dorocka-Bobkowska oraz prof. Małgorzata Radwan-Oczko.

Istnieje możliwość wydrukowania streszczeń w II numerze Dental and Medical Problems.

SZCZEGÓŁY

Komitet naukowy konferencji

Prof. dr hab. Renata Górska

Prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko

Dr hab. Elżbieta Dembowska

Dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska

Prof. dr hab. Marek Ziętek

Prof. dr hab. Tomasz Konopka

Komitet organizacyjny konferencji

Prof. dr hab. Tomasz Konopka

Prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko

Dr hab. Wojciech Bednarz

Dr n farm. Irena Duś-Ilnicka

Dr n med. Aleksandra Sender-Janeczek

Dr n med. Małgorzata Szulc

Dr n med. Dariusz Chrzęszczyk

Dr n med. Jacek Zborowski

Lek. dent. Barbara Paśnik-Chwalik

Lek. dent. Joanna Toczewska

Lek. dent. Aneta Zakrzewska

Lek. dent. Sadri Rayad

Mgr Agnieszka Fiśkiewicz


 

Opłata konferencyjna:

I termin – do 15 stycznia 500 zł (400 dla członków PTP)

II termin – od 16 stycznia do 15 marca 700 zł (600 dla członków PTP)

Opłata obejmuje: uczestnictwo w dwudniowej konferencji, obiady i przerwy kawowe 10 i 11 maja, udział w wieczorze integracyjnym w dniu 10 maja

Oferujemy również noclegi w hotelu Sofitel w dniach od 9 do 11 maja  w pokojach jednoosobowych w cenie 395 zł brutto za dobę ze śniadaniem oraz dwuosobowych w cenie 450 zł brutto za dobę ze śniadaniem (liczba miejsc ograniczona, decyduje termin zgłoszenia).

Udział w bankiecie w dniu 9 maja jest płatny w wysokości 150 zł/osobę (liczba miejsc ograniczona, decyduje termin zgłoszenia).

Uczestnictwo w kursach przedkonferencyjnych jest płatne i wynosi:

Lasery w leczeniu wybranych patologii jamy ustnej (prowadzący prof. dr hab. Marzena Dominiak, kurs kliniczny, minimum 6 osób) – 500 zł SPRZEDANE!!

Profesjonalna fotografia w stomatologii (prowadzący dr n med. Leszek Szalewski minimum 8 osób) – 300 zł

Włókna syntetyczne w czasowym i semipernamentnym unieruchamianiu zębów (prowadzący dr n med. Marcin Aluchna, kurs fantomowy, minimum 8 osób) – 300 zł

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

87 1020 1156 0000 7102 0138 8123

 

Wszelkie pytania proszę zadawać na adres mailowy:

konferencja.perio@umed.wroc.pl

UWAGA, REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ZAKOŃCZONA 15 marca. FORMULARZ KONTAKTOWY SŁUŻY JEDYNIE DO ZAPISÓW NA WARSZTATY ORAZ BANKIET. PROSIMY O NIENADSYŁANIE WPŁAT. 

Rejestracja

Dane do rejestracji
Interesuje mnie: WarsztatyBankiet

Jeśli warsztaty to jakie? FotografiaWłókna

Jestem członkiem PTP
Jestem członkiem PTS

Dane do faktury