10–12 października 2019
Centrum Kongresów i Rekreacji “Orle Gniazdo” Szczyrk

 

Program konferencji

 

10 października 2019 r. (czwartek)
15:00-17:00 – Rejestracja uczestników
17:00 -17:30 – Uroczyste otwarcie

SESJA INAUGURACYJNA (17:30 – 19:00)

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, dr Roman Kolek, dr n. o zdr. Jarosław Madowicz

Mnogie obrażenia ciała 
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Organizacja systemu ratownictwa medycznego z perspektywy samorządu
dr Roman Kolek
Wicemarszałek województwa opolskiego

Asystent lekarza – fanaberia czy konieczność? 
dr n o zdr. Jarosław Madowicz
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

11 października 2019 r. (piątek)

WARSZTATY
9:00-10:50 – Działania wewnątrzszpitalne w ramach interdyscyplinarnego zespołu resuscytacyjnego
dr n. med. Michał Starosolski
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

9:00-10:50 – Procedura Fast w stanach nagłych
mgr Tomasz Lemm
Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

9:00-10:50 – SORy, memory, nie ma, że boli! Warsztaty i gra związana z bólem w opiece przedszpitalnej 
mgr Jacek Wawrzynek
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

WARSZTATY DLA LEKARZY DENTYSTÓW
9:00-10:50 – Zabiegi resuscytacyjne w gabinecie dentystycznym 
(instruktorzy PTRM)

SESJA I (11:00 – 12:30)

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, dr n. med. Wojciech Żurawiński

11:00-11:20 – Minimalnie inwazyjne procedury w oparzeniach
prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

11:20-11:40 – Ostre zespoły wieńcowe w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego
dr hab. n. med. Dorota Zyśko
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

11:40-12:00 – Stany naglące u osób chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

12:00-12:20 – Postępowanie u pacjentów z obrażeniami twarzoczaszki
dr n. med. Agata Cieślik-Bielecka
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu

12:20-12:30 – Rany pourazowe w obrębie tkanek miękkich twarzoczaszki
lek. dent. Monika Kuziemska, dr n. med. Agata Cieślik-Bielecka
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu

SESJA II (13:00 – 14:30)

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, dr hab. n. med. Adam Nogalski, mgr Jacek Wawrzynek

13:00-13:20 – Resuscytacja płynowa
dr hab. n. med. Cezary Pakulski
Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej PUM w Szczecinie

13:20-13:40 – Wstrząs jako problem w postępowaniu przedszpitalnym
dr n. med. Ireneusz Barziej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

13:40-14:00 – Ból brzucha u kobiety ciężarnej 
prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
dr n. med. Adam Dyrda
WSS w Tychach Megrez Sp. o. o.

14:00- 14:20 – Dynamika i praca zespołu resuscytacyjnego 
dr n. med. Michał Starosolski
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
14:20-14:30 Dyskusja

SESJA III (13:00 – 15:00) – DLA LEKARZY DENTYSTÓW

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz, dr hab. Tadeusz Morawiec, dr Rafał Kiełkowski

13:00-13:30 – Urazy zębów u dzieci
prof. dr hab. n. med. Lidia Postek- Stefańska
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

13:30-14:00 – Zaburzenia metaboliczne u pacjentów leczonych stomatologicznie 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

14:00-14:30 – Zaburzenia krzepliwości krwi u pacjentów leczonych stomatologicznie
dr hab. n. med. Dorota Zyśko
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

14.30-14.50 – Profilaktyka onkologiczna w gabinecie stomatologicznym
Dr n. med. Magdalena Pawłowska
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu

14:50-15:00 – Współczesne poglądy na zębopochodne torbiele rogowaciejące (keratocysty)
lek. dent. Kamil Polak, dr n.med. Magdalena Jędrusik-Pawłowska,
dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu, Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

SESJA IV (15:30 – 17:00)

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Robert Jerzy Ładny, dr hab. n. med. Cezary Pakulski, dr n. med. Ireneusz Barziej

15:30-15:50 – Standardy postępowania w ostrym udarze mózgu
dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, dr n. med. Anna Starostka-Tatar
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

15:50-16:10 – Segregacja medyczna wewnątrzszpitalna 
dr hab. n. med. Dariusz Timler
Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

16:10-16:30 – Trudne drogi oddechowe w postępowaniu przedszpitalnym 
dr Jarosław Kostyła
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

16:30-16:50 – Ciężki uraz czaszkowo-mózgowy, postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego
mgr Ireneusz Szafraniec
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

16:50-17:00 Dyskusja

SESJA V (17:20 – 18:00)

Prowadzący: dr hab. n. med. Dorota Zyśko, dr hab. n. med. Dariusz Timler, Mgr Piotr Szwedziński

17:20-17:40 – Stany nagłe w okulistyce, wybrane sytuacje kliniczne 
dr n. med. Jacek Szyndzielorz
WSS w Tychach Megrez Sp. o. o.

17:40-18:00 – Wentylacja mechaniczna u pacjentów transportowanych
mgr Jacek Wawrzynek
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

18:00-18:20 – Pourazowa perforacja przewodu pokarmowego 
dr n. med. Leszek Stefański
WSS w Tychach Megrez Sp. o. o.

18:20-18:30 Dyskusja

WARSZTATY

18:30-19.30 Komunikacja interpersonalna „Personel – Pacjent – Rodzina” 
dr inż. Agnieszka Smarzewska
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

12 października 2019 r.(sobota)
WARSZTATY

9:00-10:50 – Rozpoznawanie zaburzeń rytmu serca
prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

9:00-10:50 – Praktyczne podstawy wentylacji mechanicznej w opiece przedszpitalnej i transporcie 
mgr Jacek Wawrzynek
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

WARSZTATY DLA LEKARZY DENTYSTÓW
9:00-10:50 – Zabiegi resuscytacyjne w gabinecie dentystycznym 
(instruktorzy PTRM)

Sesja VI (11:00 – 12:30)

Prowadzący: dr hab. n. med. Dorota Zyśko, dr n. med. Michał Starosolski, mgr Ireneusz Szafraniec

11:00-11:15 – Wpływ leków na występowanie zespołu wydłużonego QT i torsade de pointes
mgr Piotr Szwedziński
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, WPR Katowice, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

11:15-11:30 – Analiza działań Zespołów Ratownictwa Medycznego u pacjenta z OZW na terenie całego kraju 
dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny
WPR Katowice, Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

11:30-11:45 – Pacjent pediatryczny w opiece przedszpitalnej 
mgr Michał Kucap
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11:45-12:00 – Pacjent po laryngektomii w stanie nagłego zagrożenia życia
lic. Piotr Tadeusz Taraszko
Szpitalny Oddział Ratunkowy – Centrum Urazowe WSS nr 5 w Sosnowcu, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

12:00-12.30 Stany nagłego zagrożenia życia u małoletnich pacjentów – specyfika prawna
mec. Paweł Strzelec
TU INTER Polska S.A.

SESJA VII (13:00 – 14:30)
 

„Odpowiedzialność zawodowa i jej konsekwencje prawne w zawodach medycznych” – panel ekspertów
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, dr n. o zdr. Marcin Mikos, dr n. o zdr. Jarosław Madowicz

Eksperci:
dr n. med. Tadeusz Urban – Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
mec. Joanna Andrzejewska – Śląska Izba Lekarska w Katowicach
mec. Paweł Strzelec – TU INTER Polska S.A.
Sędzia – SSO Joanna Sienkiewicz – Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA – Oddział w Katowicach
Prokurator – dr Małgorzata Szeroczyńska – Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
mgr Michał Rupik – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

14:30 – Zakończenie Konferencji


Dla ratowników medycznych przewidziano:
za udział we wszystkich sesjach będących posiedzeniami szkoleniowymi – 14 pkt
za udział w warsztatach będących posiedzeniami szkoleniowymi – po 2 pkt za udział w każdym warsztacie


Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematów wystąpień
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
I ŚLĄSKIE DNI MEDYCYNY STANÓW NAGŁYCH

Szczyrk CKiR „Orle Gniazdo” 10-12 października 2019 r.
10 października 2019 r.(czwartek)

19:00 – Koktajl powitalny
wieczór artystyczny*

11 października 2019 r. (piątek)

12:30-13:00 – Przerwa kawowa
14:30-15:45 – Obiad
17:00-17:20 – Przerwa kawowa
20:00 – Kolacja
20:30 część muzyczna*

12 października 2019 r.(sobota)

12:30-13:00 – Przerwa kawowa

* – wieczór artystyczny oraz część muzyczna, która odbędzie się po kolacji nie są finansowane z środków pochodzących z opłat uczestników konferencji i nie są finansowane ze środków finansowych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE

 

Więcej na stronie konferencja-ptrm.pl