Program konferencji szkoleniowej PTS, 17 kwietnia 2021

 1. „Aktualne przepisy prawne dotyczące radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej”
  prof. Kazimierz Szopiński – Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM (30 min).
 1. „Metody kontroli bólu i strachu w aspekcie praktyki stomatologicznej”
  dr n. med. Agnieszka Bogusławska Kapała – Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM,
  lek dent. Iwona Raczycka – Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM (45 min.)
 1. „Charakteryzacje okolicy brzegu siecznego w odbudowach kompozytowych zębów przednich”
  lek. dent. Przemysław Kosewski – Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM (30 min.)

Sesje organizowane są we współpracy z Komisją ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.