POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE ODDZIAŁ ŚLĄSKI

zaprasza na na zebrania naukowo-szkoleniowe
w dniu 20.X.2018 r. o godz. 10.00
w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym INNOWACJA w Zabrzu, ul. Jagiellońska 38A
W programie:
I. Sprawy organizacyjne
II. Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego PTS (21.09.2018 r.) i Walnego Zebrania Delegatów PTS (22.09.2018 r.), które odbyły się w Poznaniu.
III. Referaty naukowe:
Dr n.med. Marek Ziaja
„Leczenie endodontyczne w skomplikowanych przypadkach anatomicznych”
Prywatna Przychodnia Stomatologiczna E.M.Ziaja, Żory
IV. Dyskusja i wolne wnioski.

 

BAZA DOBREJ EDUKACJI PTS – ZOBACZ SZKOLENIA