Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

oraz

Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

zapraszają na konferencję, która odbędzie się dnia

26 stycznia 2019 r. (sobota) w godz. 10.00-14.00

na sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu. 

Mosty protetyczne w codziennej praktyce stomatologicznej

 

Kierownik Konferencji: dr n. med. MACIEJ DOBRZYŃSKI

Wykładowca: lek. dent. MICHAŁ BIAŁY

Uczestnikowi przysługują:

  • za udział w konferencji 3 punkty edukacyjne
  • za udział w warsztatach 2 punkty edukacyjne

 

10.00–13.30  WYKŁAD „Mosty protetyczne w codziennej praktyce stomatologicznej”

  • biomechanika mostów
  • przygotowanie protetyczne zębów pod wykonanie mostu konwencjonalnego i adhezyjnego oraz na implantach
  • techniki wyciskowe
  • uzupełnienie tymczasowe
  • wax-up, mock-up
  • analiza estetyczna: kompozycja twarzowo-zębowa, zębowa i dziąsłowa
  • cementowanie adhezyjne i konwencjonalne
  • błędy kliniczne i laboratoryjne

11.30–12.00  PRZERWA

13.30–14.00  DYSKUSJA

14.00–15.30 WARSZTATY PRAKTYCZNE „Most adhezyjny na jednej wizycie” (12 osób)

Zasady opracowania zębów filarowych oraz wykonanie mostu adhezyjnego z użyciem taśmy z włókna szklanego.

Koszt warsztatów: 150 PLN

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na część praktyczną: dentystamichalbialy@gmail.com