ZEBRANIE – dnia 20 lutego 2020 r. – czwartek – godz. 10.00

1. Komunikaty

2. Wykłady:

dr. hab. Elżbieta Paszyńska (kierownik Pracowni Stomatologii Społecznej przy Katedrze Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)

“Nie-fluorkowe systemy remineralizacyjne – na podstawie badań Evidence Based Medicine (EBM)”

3. Dyskusja

Zarząd Oddziału PTS w Bydgoszczy – informuje, że zebrania naukowo-szkoleniowe odbywają się w nowym miejscu, na sali konferencyjnej Bydgoskiej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy – ul. Powstańców Warszawy 11. Zmianie uległa również godzina rozpoczęcia zebrań – 10:00.