Zebranie Koła Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS

20 października 2018 r. (sobota)

Centrum Konferencyjne Hotelu Galaxy, ul.Gęsia 22, Kraków

godzina 9:30

  1. Dr hab. n. med. Grażyna Wyszyńska – Pawelec, Prof. UJ, Dr n. med. Michał Gontarz, Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo- Twarzowej , Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJCM 

    “Nowości w chirurgii czaszkowo – szczękowo – twarzowej i stomatologicznej – doniesienia z XXIV Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Monachium, 18-21. 09. 2018 r.”

  1. Lek. dent. Jakub Świderski, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej UKS 

    “Demonstracja wybranych przypadków klinicznych”