POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE ODDZIAŁ W POZNANIU
uprzejmie zapraszają na Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe

które odbędzie się 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
przy ul. Przybyszewskiego 37A, w sali wykładowej B na I piętrze

I. Część informacyjnadr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska

  • Sprawozdanie z wyborów uzupełniających Oddziału Poznańskiego PTS, czerwiec 2018
  • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Zarządu Głównego PTS, wrzesień 2018
  • Sprawozdanie z absolutorium kier. lek-stom UMP

II. Część naukowa

  • dr inż Paulina Nowaczyk, Zakład Dietetyki Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wybrane czynniki żywieniowe w zapobieganiu i wspomaganiu terapii zapalenia przyzębia ( wit. D, składniki odżywcze i biologicznie aktywne na przykładzie żurawiny, mikrobiota jelitowa)

  • dr n. med Anna Kurhańska-Flisykowska, Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii
  • dr n.med. Włodzimierz Łojewski, Katedra i Klinika Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Odległe wyniki leczenia periodontopatii – głos w dyskusji nad skutecznością modeli terapeutycznych

III. Część promocyjno-szkoleniowa

  • mgr farm. Danuta Stanisławska-Frąckowiak, przedstawiciel firmy Phytopharm, Klęka

Fitoterapia chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej

IV. Dyskusja

V. Wolne głosy i wnioski