Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział w Zielonej Górze

zaprasza na
zebranie szkoleniowo-naukowe, podczas którego zostanie zaprezentowany wykład prof. Tomasza Gedrange
pt. “Powikłania w leczeniu chirurgiczno – ortodontycznym”
Zebranie odbędzie się 24 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 71.
Więcej informacji: prezes.zgora@pts.net.pl