POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE ODDZIAŁ ŚLĄSKI

Plac Akademicki 17, 41- 902 BYTOM tel. 691-259-565

e-mail: oddzial.slaski@pts.net.pl

Uprzejmie zaprasza na zebrania naukowo-szkoleniowe

w dniu 25.V.2019 r. o godz. 10.00

w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym INNOWACJA w Zabrzu, ul. Jagiellońska 38A

W programie:

  1. Sprawy organizacyjne
  2. Referaty naukowe:
  3. lek.dent. Katarzyna Olek, lek.dent. Marcin Olek

„Postępowanie stomatologiczne u pacjentów z niewydolnością serca, wątroby i nerek w okresie przygotowywania”

Zakład Propedeutyki Stomatologii Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją SUM w Katowicach

  1. dr n.med. Joanna Śmieszek-Wilczewska

„Współczesne poglądy na technikę regeneracji tkanek twardych i tkanek miękkich twarzoczaszki z wykorzystaniem autogennych czynników wzrostu”

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej SUM w Katowicach

III. Dyskusja i wolne wnioski