Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
zaprasza na zebrania naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w formule hybrydowej

05.12.2020 Sobota

Zebranie ogólne PTS, godzina 11:00–13:00

Instytut Stomatologii, ul Montelupich 4, Kraków

oraz

Platforma komunikacyjna ZOOM Meetings

(logowanie z aplikacji pobranej na komputer lub telefon

albo bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej)

Link do spotkania: https://zoom.us/j/99778570467?pwd=eHdGT05sTHJDYnVyb2NrTHo0SjBoZz09

Kod do spotkania: 302583

Program Zebrania

11:00
Prof. dr hab. n. med. Marta Cześnikiewicz-Guzik, Zakład Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej IS UJ CM:
Biofilm- najeźdźca czy sprzymierzeniec?

11:45
Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz, Katedra Protetyki Stomatologicznej IS UJ CM:
Algorytmy chirurgiczno-protetycznego postępowania w wybranych przypadkach klinicznych.

12:30
lek. dent. Anna Rachwalska*, Dr hab. n. med. Jolanta E. Loster**;
*Poradnia Protetyki Stomatologicznej UKS , ** Katedra Protetyki Stomatologicznej IS UJ CM:
Rodzaje środków do dezynfekcji wycisków protetycznych i ocena ich skuteczności – na podstawie piśmiennictwa.